Even een paar lesjes voor mijn kind…

De laatste tijd krijg ik vaker telefoontjes van ouders die “even een paar lesjes” met hun hond én hun kind willen inplannen. De beweegreden om mij te bellen is meestal dat er al spanning tussen hond en kind(eren) in huis is ontstaan. Niet zelden gromt de hond regelmatig naar het kind of hapt zelfs naar handen of enkels. Harstikke goed dus dat deze mensen om advies en begeleiding vragen! Maar een zogenaamde ‘quick fix’ bestaat helaas niet.

Het is namelijk zo enorm belangrijk om deze situatie als gezin aan te pakken! Zonder de ondersteuning en inzet van de ouders is het effect van lessen met kinderen meestal maar van korte duur. Ouders leren in een traject met KynoKracht hoe ze hun kind begeleiden bij het stellen van kaders, maar vooral ook bij het uitvoeren van activiteiten en spel met de hond. Door deze goed op te bouwen ben je duidelijk naar je kind en je hond, maar heb je zelf bovendien ook controle en overzicht over de situatie en kan je risicosituaties voorkomen.

Daarnaast is het heel belangrijk dat er met de hond gewerkt wordt aan het verstevigen, en mogelijk het herstellen, van het vertrouwen in zijn eigenaren (de ouders). Een paar lesjes met de hond en het kind is daarvoor niet voldoende. Eigenaren moeten ook zelf aan de slag met hun hond om dat vertrouwen terug te winnen. Zij leren daarom in de gezinslessen welke signalen hun hond allemaal afgeeft en wat deze betekenen. Zo leren zij risicosituaties te herkennen en kunnen ze escalatie voorkomen.

Ik geloof heel sterk in samenwerking en daarom adviseer ik vanuit de gezinsdriehoek: ouder, kind en hond. Adviseren vanuit de gezinsdriehoek betekent dat ik ouders help om vanuit begrip en respect voor de behoeften en het gedrag van zowel kind als hond te werken aan een plezierige en veilige gezinssituatie. 

Toch kunnen er redenen zijn om eerst met de eigenaar en hond te werken aan het ombuigen van ongewenst gedrag naar gewenst gedrag. In dat geval plannen we een eerste consult waarin we de situatie, de doelen en de mogelijkheden doorspreken. Van daaruit maken we een stappenplan. Soms zijn een paar losse lessen met de hond en zijn eigenaar dan voldoende.

Zijn er jonge kinderen binnen het gezin dan zijn in veel situaties de beste resultaten te halen door met het hele gezin aan de slag te gaan. Alleen dan kan je ook de benodigde gedragsverandering bij jou als eigenaar, je eventuele partner, je kind(eren) en de hond bewerkstelligen. Samen bouw je dan aan de basis om je hond deel uit te kunnen laten maken van je gezin.

Wil jij dat jouw hond echt een fijn gezinslid is waar je samen leuke activiteiten mee onderneemt? Dan zal je in jullie samenwerking moeten investeren en dat betekent dat je daar dus voldoende tijd voor vrij moet maken, dus ook overdags! Want wees eerlijk, ’s avonds zijn niet alleen de kinderen bekaf van de schooldag en de sportclubjes, maar je hond zoekt dan liever ook zijn rust, en jij toch eigenlijk ook?

Wil jij werken aan een betere relatie met jouw hond binnen je gezin? Uiteraard help ik je graag met opvoedings- en gedragsvragen van je hond en/of met een training voor het hele gezin! Lees hier verder en boek eens een kennismakingsgesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

kinderworkshop

Spelen met je hond

Is jouw (klein)kind gek van honden?

Schrijf haar/hem dan nu in voor de kinderworkshop!